Рехабилитация

Физиотерапията намира приложение при изключително голям брой заболявания и увреждания. Прилага се често като основно терапевтично средство или като част от комплексната терапевтична схема. При редица заболявания физиотерапията се прилага след провеждане на лекарствената терапия и преминаване на острата фаза на болестта с цел ускоряване на възстановителните процеси. В други случаи физикалната терапия се назначава успоредно с медикаментозната, като основната цел е подобряване ефективността на лечението и ускоряване на заздравителните процеси и естествените защитни механизми на организма.

Каква е ползата от физиотерапията

- облекчаване на болката

- подобряване на подвижността

- предпазване или възстановяване от спортна травма

- предпазване от развитие на сериозни усложнения при редица заболявания, както и намаляване на необходимостта от хирургично лечение

- възстановяване на здравословното функциониране на проблемни органи